Naše usluge

Vaš korak naprijed počinje ovdje..

Porezno savjetovanje

Cilj našeg društva je osigurati detaljne, kvalitetne i pravovremene savjete i poslovna rješenja temeljena na osobnom pristupu svakom problemu klijenta.

Naše savjete temeljimo na poreznim, računovodstvenim i ostalim propisima vezanim za specifičnost poslovanja određene djelatnosti, te mišljenja i prakse upravnih tijela koji mogu utjecati na porezni položaj klijenta.

Naš je zadatak pomoći klijentu:

 • u ispravnom i efikasnom evidentiranju poreznih obveza,
 • pravilnom iskorištavanju prava i mogućnosti iz zakonskih propisa,
 • utvrđivanju izloženosti poreznim rizicima svojstvenim vašoj poslovnoj djelatnosti,
 • razvijanje potrebnih rješenja koja će omogućiti optimiziranje poreznih obveza i poreznih rizika na troškovno efikasan način.

Izrada poreznih prijava

Porezne prijave izrađujemo, ispunjavamo i dostavljamo poreznim organima u ime poreznog obveznika ili vršimo nadzor i savjetovanje poreznog obveznika pri vođenju računovodstvenih i poreznih evidencija te izradi poreznih prijava.

Na temelju zakonskih propisa, poštujući sve zakonom propisane rokove, točno i savjesno izrađujemo slijedeće porezne prijave:

 • prijave poreza na dodanu vrijednost,
 • prijave poreza na dobit,
 • prijave poreza na dohodak za članove uprave i expatriate,
 • GOD-a, itd… 

Porezno planiranje

U poslovanju svakog poduzetnika neizbježno je porezno planiranje, jer porezi značajno utječu na krajnju uspješnost poslovanja te je stoga potrebno na vrijeme početi sa poreznim planiranjem. Glavni cilj poreznoga planiranja:

 • jasno prezentirati porezne obveze,
 • jasno prezentirati porezne rizike,
 • smanjiti ili eliminirati porezne obveze te
 • jasno prezentirati porezne olakšice i mogućnosti.

Znanje i iskustvo, omogućava nam da planiramo optimalne porezne obveze, kroz osobni pristup svakom klijentu.

Porezni uvid

Porezni uvid predstavlja osobni pristup svakom klijentu. Svrha poreznog uvida je:

 • provjera i identifikacija mogućih poreznih rizika,
 • sprječavanje plaćanja porezne obveze bez zakonske osnove,
 • poboljšati porezno knjigovodstvo naših klijenata te
 • razmotriti dodatne mogućnosti poreznih ušteda ili optimizacije poreznih obveza.

Nakon izvršenog poreznog uvida sastavljamo izvješće o rezultatima poreznog uvida te dajemo preporuke s rješenjima posebno prilagođenim potrebama svakog klijenta.

Savjetovanje i nadzor pri izradi financijskih izvještaja

Savjetovanje i nadzor pri izradi financijskih izvješća bilo za poreznu upravu ili vlasnike radimo u skladu sa zakonskim propisima, posvećujući posebnu pažnju njihovom oblikovanju u skladu sa specifičnostima djelatnosti.

Zastupanje u poreznim postupcima i sporovima

Obuhvaća:

 • zastupanje u poreznim postupcima pred poreznim tijelima,
 • poduzimanje radnji u poreznom postupku u ime poreznog obveznika (prigovori, žalbe, tužbe), te
 • sudjelovanje u poreznim sporovima pred sudovima.

Porezni due diligence (dubinsko snimanje)

Porezni due diligence je sastavni dio sveobuhvatnog due dilligence postupka. Često se zbog osjetljivosti porezne problematike provodi kao zasebni postupak s osobitim naglaskom na porezne rizike, koji su posebno značajni potencijalnim investitorima jer u trenu mogu uspješnu investiciju pretvoriti u opasnost koja ih može uništiti.

Izrada studije o transfernim cijenama

Studija o transfernim cijenama nastaje u procesu pripreme dokumentacije o transakcijama s povezanim osobama, te određivanju primjerenih tržišnih cijena u skladu s odredbama članka 13. Zakona o porezu na dobit (Narodne novine broj177/04 do 115/16), te članka 40. Pravilnika o porezu na dobit (Narodne novine broj 95/05 do 01/17) te naputcima danim u Priručniku o nadzoru transfernih cijena (izdan od strane Porezne uprave u kolovozu 2009. godine).

Namjena studije je:

 • evidentirati sve transakcije društva s povezanim osobama,
 • izraditi analizu primjerenosti izvedenih funkcija, utrošenih sredstava i preuzetih rizika za sve evidentirane transakcije,
 • odrediti metodu koja je bila korištena u slučaju pojedinačno evidentiranih transakcija, te
 • odrediti primjerenu tržišnu cijenu za evidentirane transakcije.

 Cilj studije je, razviti odgovarajuću strategiju za transferne cijene u skladu s propisima, a uvažavajući:

 • porezne obveze koje nastaju u svezi s poslovnim odlukama o transfernim cijenama,
 • potrebno vrijeme i troškove s tim u vezi, te
 • potencijalne kazne.

Savjeti iz raznih poreznih područja. Ovdje smo da Vam pomognemo.

Email

ksenija.kramar@kramar-porezno-savjetovanje.hr

Adresa

Ljubljanica 23
HR-10000 Zagreb